УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Кметь Людмила Олексіївна

-  вчитель української мови та літератури

Завальна Людмила Андріївна

-  вчитель української мови та літератури

Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.                                                                                                                                                Олесь Гончар

 

       Вивчення української мови та літератури у школі передбачає використання різноманітних форм і методів навчання, спрямованих на реалізацію концепції естетичного комплексного виховання у даному навчальному закладі.

   Завданням викладачів літератури школи є використання рівневої диференціації навчання під час вивчення державної мови та літератури, виховання національно свідомого громадянина, вивчення традицій та звичаїв українського народу.

     Вчителі у своїй практичній роботі використовують різні форми уроку: урок-семінар, усний журнал, урок-лекція, урок-конференція, які втілюють у собі ідею співпраці вчителя і учнів, стимулюють пошуково-дослідницьку діяльність школярів, розвивають їх мислення, навички спілкування, вдосконалюють володіння лексичними нормами літературної мови.

       В основі технології уроків лежить робота за Комбінованою системою М.П. Гузика, в малих групах за рівневими диференційованими завданнями, створення ситуацій пошуку шляхом введення питань і завдань проблемного характеру (уроки розвитку мовлення в 7-9 класах).

 

Підготовка до ЗНО:

Тестові завдання за 2013 рік - частина 1

 

Тестові завдання за 2013 рік - частина 2

 

Корисні посилання:

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

http://litopys.org.ua/djvu/etymolog_slovnyk.htm

http://www.slovnyk.net/