НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ "ЕВРИКА"

Наукове товариство учнів "Еврика"

Наукове товариство учнів „Еврика” (далі НТУ "Еврика") створене як добровільна громадська організація учнів школи. Головною метою НТУ „Еврика”  є: залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді; розвиток інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей; прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню школярів.

Вимоги щодо оформлення НДР

Приклад оформлення НДР

Підготовка презентації

Типові помилки при підготовці презентацій

Зразок схеми презентації

Стендова доповідь

Наукове дослідження

Науковий апарат дослідження

Методи наукових досліджень