УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування – це    спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-громадської діяльності  

Нормативна база:

Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Всесвітньої декларації прав дитини, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.

 

Мета учнівського самоврядування:

Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал

 

Завдання:

- сприяти навчальній та творчій діяльності учнів;

- формувати особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією, ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення;

- забезпечувати захист прав та інтересів учнів;

- створювати широке поле можливостей для самореалізації гімназистів в конкретних справах;

- виховувати почуття власної гідності, вчити досягати індивідуальної та суспільної мети.

ВЕЛІЧКО ІВАН

президент школи

Членами учнівського самоврядування є лідери класів школи.

Опікується учнівським самоврядуванням заступник директора з навчально-виховної роботи Бродюк С.А.